Vorige pagina Katendrecht Beeld van H. Antonius in de kerk Van links naar rechts: Jaap de Cloe,  Henny de Goeij en Willem van Meer
Pater Scholte Volgende pagina In het midden: pastoor Brussel Recht s			        : zuster R. Den Haan  Jaartal											 : 1950-1954 VERVOLG:  ,, SINT FELIX”  EN ,, SINT PALUSSCHOOL” EN DE  ,,SINT ANTONIUS” KLEUTERSCHOOL 27 Februari 2017