Onder het wandelen naar b.v. Singraven zong de gehele groep de bekende liedjes als  De machtigste koning van storm en wind  Dat gaf een gezellig gevoel en het liep makkelijker.   Max den Broeder heeft het liedje en tekst aan mij toegezonden.
FOTO'S AFKOMSTIG UIT ALBUMS VAN O.A. BEN GELAUDEMANS, HANS PEQUIN EN LUCY MELCHERTS en anderen   BEDANKT !!!!!
17 Februari 2017 Houtzagerij Singraven