Pater Scholte Jan Kooijmans en Ben Gelaudemans met hun clubje 10 januari 2017 Willem van Meer De leiding op het kamp
Lenie Koppenhagen en mr. Slootjes Mw. Mustert, kerststallen maken Mail: whvanmeer@chello.nl